Manifesto.

Afgelopen week zijn er weer mooie dingen in beweging gekomen in de winkel. Voor mijn vakantie had ik een afspraak met een stylist, Vanessa Kervezee. Die ik iedere winkelier kan aanraden. Ze heeft niet alleen praktische tips die je direct kan toepassen in je winkelinrichting, maar geeft ook tips en inzicht in hoe je je onderneming marketingtechnisch gezien beter op de kaart kan zetten.

Deze week had ik een afspraak met Koen van den Noort, de retailcoach. Eerlijk gezegd, had ik weinig verwachtingen; ik wilde mij laten verassen door Koen. Ik had hem per mail een aantal vragen gestuurd voor ik op vakantie ging. Een aantal van de vragen had ik zelf al beantwoord. Mooi hoe dat werkt. Door hulp te vragen aan experts, dwing je jezelf om na te denken wat je vragen zijn. Door de juiste vragen te bedenken open je voor jezelf al ruimte om na te denken over de antwoorden die bij jou passen.

Uiteindelijk hebben we twee uur een heel goed gesprek gehad over onze missie. Hij verraste mij met de juiste vragen, die uiteindelijk niets te maken hadden met de vragen die ik hem vooraf gemaild had (daar hebben we het uiteraard ook kort over gehad). Als mij gevraagd wordt wat ik doe, qua werk, overvalt die vraag mij steeds. Een onsamenhangend onzeker verhaal, wat geevalueerd moest worden. Dus hierbij wil ik graag mezelf opnieuw aan jullie voorstellen:

Hi, ik ben Babiche. In mijn winkel verkoop ik shirts met teksten die uit mijn hart komen. Je kunt het zien als een t-shirt revolutie. Wat er in (mijn) wereld gebeurt zie je terug op de shirts. De shirts zijn duurzaam gemaakt en worden bedrukt bij de buren. De winkel zit bewust naast een textiel drukker, zo hebben we korte lijntjes en blijven de prijzen lager dan een gemiddeld merk-shirt. Van alle ontwerpen laten we maar een kleine hoeveelheid bedrukken, zo blijft het shirt uniek. Deze winter voeg ik ook eigen kersttruien en zelfgemaakte rokken aan de collectie toe.

Als je vragen hebt, feedback of een goed verhaal wat je met mij wilt delen, mail mij post@normalgetsyounowhere.com

Manifesto.

Last week some nice things have been set in motion in the store again. Before my holiday I had an appointment with a stylist, Vanessa Kervezee. Which I can recommend to everyone who owns a shop, she does not only have practical tips that you can adjust in your shop right away, but she also provides marketing tips and insights on how to get your business better on the map.

And this week an appointment with Koen van den Noort, “the retail coach”. Frankly, I had little expectations, I wanted to be surprised by Koen. Had sent him questions by mail before I went on vacation, and answered some of the questions myself while I was in Turkey. Funny how that works. By asking for help from professionals, you force yourself to think about what your questions are. While thinking about the perfect question, you already have the opportunity to think about the answers that suit you.

In the end, we had a very good conversation about the mission for two hours. He surprised me by asking me the right questions, which ultimately had nothing to do with the questions I had e-mailed to him (of course we also had a brief overview). If someone asks me what I do, in work, that still catches me off guard. There is an inconsistent uncertain story. An inconsistent uncertain story, which had to be re-evaluated. So I would like to introduce myself to you again:

Hi, I’m Babiche. In my store I sell shirts with text that comes from the heart. You can see it as a t-shirt revolution. What happens in (my) world, you’ll see on the shirts. The shirts are made fair and printed by me or at the neighbors. The store is purposly located next to a textile printer, it allows us to keep the prices lower than an average brand tee. All our designs are printed in small amounts to keep the tees unique. This winter I will also be adding my own Christmas and my own skirt collection

If you have any questions, feedback or an adventure you want to share with us, please send an email to post@normalgetsyounowhere.com